Periòdicament es constitueixen sessions clíniques i grups de treball, ja sigui de cadascun dels departaments en els que s’organitza la nostra empresa, o de manera conjunta en les que els nostres professionals comparteixen, profunditzen i actualitzen els seus coneixements.

Es fan sessions clíniques amb els hospitals de referència per consensuar protocols de patologies prevalents, unificar criteris d’inclusió i derivació.

Per tal de ser capdavanters en el nostre sector es realitza formació interna i externa segons les necessitats del moment.

Les nostres activitats no només estan dirigides a la prestació de serveis. Centre Medicina Correctiva és una organització plena d’inquietuds i que entén que la formació i la docència és inherent a la activitat que desenvolupem en el marc de la salut.

Impulsar l’especialització dels nostres professionals és un dels nostres principals objectius.

El nostre centre col·labora des de fa anys amb varies Universitats i Facultats que imparteixen la diplomatura de fisioteràpia. Confeccionem programes per els seus estudiants, destinats a la formació en pràctiques o estades clíniques: