Política de Qualitat

Els nostres pacients són el nostre principal objectiu.
Volem que els nostres serveis de rehabilitació i logopèdia satisfacin les necessitats i expectatives dels nostres pacients, que compleixin amb les normes i amb els requisits legals establerts, i que resultin disponibles a preus competitius.

La qualitat és el principi bàsic que regeix les nostres activitats diàries.
Volem que els recursos humans i tècnics que afecten a la qualitat dels nostres serveis estiguin correctament controlats. Orientem aquest control cap a la reducció, eliminació i prevenció de les deficiències de qualitat.
En aquest sentit esperem oferir el nostre suport sanitari i moral als nostres pacients, tenint cura de tots els detalls en el tracte humà i personal.
Les nostres actuacions s’ajusten als requisits proposats per la norma ISO 9001/15 de gestió de la qualitat.

La millora continuada de la qualitat dels nostres serveis és un compromís de l’Empresa amb els nostres pacients.

Tots els professionals del Centre de Medicina Correctiva estem compromesos en millorar any rere any per garantir la confiança i seguretat dels nostres pacients.
Aquesta política genera l’establiment d’objectius i es revisa periòdicament per garantir en tot moment la seva adequació.

Josefa Alavedra
Directora de CMC