Servei especialitzat en

· Consultes mèdiques
· Revisions mèdiques generals
· Segones valoracions
· Diagnòstic de malalties freqüents
· Seguiments mèdics
· Estudi de patologies autoimmunes
· Quadres de fatiga
· Pèrdues de pes
· Anèmies
· Osteoporosis
· Hipertensió arterial
· Insuficiència cardíaca

COMPRAR TRACTAMENT