Classes grupals dirigides a compartir inquietuds i resoldre dubtes que puguin sorgir durant aquesta etapa maternal.