Els inicis del Centre Medicina Correctiva es remunten a l’any 1969, quan Josefa Alavedra Marin, amb la intenció de donar suport a dos amics, un d’ells fisioterapeuta, s’embarca en l’aventura de crear un centre de rehabilitació. Des dels inicis en un petit local de Sabadell, en l’actualitat disposa de vuit centres ubicats al Vallès Occidental, amb instal·lacions noves i equipaments tecnològics d’última generació. “De fet, vam ser dels primers a importar dos microones i tres ultrasons d’Alemanya, aparells que, aleshores, no es coneixien al nostre país, i que van donar molts bons resultats en la millora dels pacients. Fins i tot venien pacients de fora de Catalunya. El Centre Medicina Correctiva ha tingut un compromís amb la qualitat i responsabilitat que l’han fet mereixedor de la certificació de qualitat del sistema i processos de prestació de serveis de rehabilitació i logopèdia ambulatòria i domiciliària segons la norma ISO9001. El Centre Medicina Correctiva és una de les primeres empreses de rehabilitació i fisioteràpia que va assolir aquesta fita, la qual cosa l’acredita com a empresa que treballa dia a dia per oferir als clients la millor qualitat en els seus serveis. De fet tota la organització pot millorar la seva manera de treballar per incrementar el nombre de clients, gestionar el risc de la millor manera possible, reduir costos i millorar la qualitat del servei. En aquest sentit, la norma ISO 9001 ajuda les empreses a tenir èxit, mitjançant un increment de la satisfacció del pacient i la motivació dels treballadors. Aquest rigor explica que s’hagi treballat amb l’Administració Pública Central i Autonòmica des de 1975, a més d’Entitats Asseguradores i clients particulars. No cal dir que és un orgull i una constatació de la bona feina feta en equip al llarg de 49 anys; tots sabem que el Centre Medicina Correctiva genera benestar en la societat i esperem que les properes generacions siguin conscients dels beneficis de la prevenció en la salut i de la importància de una rehabilitació i fisioteràpia de qualitat.