Programa de recuperació de post part que orientem amb sessions grupals de gimnàstica dirigida a reeducar la sinergia abdominolumbopèlvica o bé sessions individuals de rehabilitació del sòl pelvià mitjançant tècniques com el biofeedback, electroteràpia o teràpia manual.