Equip professional que s’encarrega d’explorar, diagnosticar i tractar malalties i alteracions del
peu.

Serveis i indicacions

Plantilles
Durícies i callositats
Berrugues plantars
Infeccions fúngiques
Ungleres
Estudi biomecànic de la marxa
Peu diabètic *Servei concertat amb el CatSalut

Comprar tractament