Es l’especialitat mèdica basada en el diagnòstic, avaluació, prevenció i tractament de la
discapacitat encaminada a facilitar, mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional i
independència possibles

Indicacions

Dolor agut o crònic
Enfermetats musculoesquelètiques

Cervicàlgia
Lumbàlgia
Escoliosi
Tendinitis
Fibromiàlgia o neuràlgies

També persones que han sofert lesions traumàtiques com fractures o danys cerebrals i accidents cerebrovasculars amb hemiplegia.