El treball amb les mans és escencial pel fisioterapeuta, ja que a través del tacte es fa una lectura de les diferents estructures i l’estat d’aquestes. El massatge, és la millor manera de transmetre estímuls controlats a cada estructura i rebre la resposta d’aquesta.
El conjunt de tècniques manuals permeten manipular quasi tot el cos per afavorir-ne el moviment i la relaxació amb la màxima seguretat.

Comprar tractament