Tipus de teràpies en que s’afronten les malalties desde dos punts de visita diferents. Mentre que l’homeopatia prevaleix la idea de que una malaltia amb el mateixos símptomes cura un altre malaltia, la naturopatía pretén enfortir l’organisme perquè pugui combatre-la.