Branca de la Fisioteràpia enfocada en entendre la mentalitat i l’entorn de l’esportista, i com l’afectació de la lesió en aquests àmbits.
A partir d’aquí, s’utilitzen les tècniques necessàries per escurçar els temps de recuperació tenint en compte els possibles entrenaments i exigències de la competició.