A través de la podologia s’estudia el comportament del peu a l’hora de caminar i la influència d’aquest en la resta de l’organisme.
Els peus són la base del nostre cos i ens transmeten totes les forces d’impacte que realitzem amb el terra, a través de les extremitats inferiors, fins a la columna lumbar i cervicals. Un bon estudi de la marxa ens permetrà conèixer millor el funcinament de cada cos i el perquè de moltes lesions