Treball de manera individualitzada amb la persona per tal d’assolir una millora de la seva forma física, acompanyant-lo en les sessions d’entrenament per obtenir major motivació i confiança durant la pràctica.