ENTREGA DE CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

Ahir es va realitzar a la Fundació Barberà Promoció l’acte d’entrega dels certificats al reconeixement d’empreses col·laborades per contribuir a la millora de l’ocupabilitat de les persones usuàries en el marc de la formació professional per a l’ocupació. Volem agrair especialment al president de la fundació i alcalde de la ciutat de Barberà del Vallès Sr. Xavier Garcés i als regidors municipals de la ciutat, per atorgar a Centre Medicina Correctiva S.L. aquest certificat de reconeixement i que ens hagin tingut presents en aquest acte.