Tècnica de diagnosi per la imatge que utilitza els ultrasons per formar una imatge de les diferents estructures anatòmiques.
Els principals avantatges són la immediatesa del resultat, la innocuitat de l’aplicació, i la comoditat de la tècnica pel pacient, ja que no és dolorosa.